Neljapäev , aprill 25 2024

Meist

VABARIIK MEEDIA on konservatiivsetest ja rahvuslikest (v)aadetest kantud uus, sõltumatu Eesti meediaettevõte, mis toodab eestikeelseid ühiskonna- ja kultuurisaateid, -podcaste, -loengusarju ja muud ajakirjandust ning haldab Meediakriitika ja Vabariik Meedia gruppe sotsiaalmeedias.

Vabariik Meedia on sõltumatu kõigist Eesti erakondadest ja meediaettevõtetest ning lähtub oma ajakirjanduslikus tegevuses Eesti rahva ja riigi avalikust huvist. Tulevikus avaldame siin nii meedia- kui üldise eetika peamised põhimõtted konkreetselt, millest oma ajakirjanduslikus tegevuses lähtume.

Vabariik Meedia lähtub avaliku huvi määratlemisel Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi iseseisvuse ideaalist ning põhimõttest kaitsta, hoida ja arendada Eesti rahvuskultuuri.

Tulenevalt Vabariik Meedia eestvedajate isiklikest vaadetest, võib meie väljaandeid ja saateid pidada konservatiivseteks ja mõõdukalt parempoolseteks. Suhtume poolehoiu või vähemalt lugupidava neutraalsusega nii konservatiivset kui tsentristlikku maailmavaadet esindavatesse erakondadesse ja meediaväljaannetesse, kellest viimaseid näeme ennekõike võimalike liitlaste ja võimalike koostööpartnerite kui konkurentide või oponentidena. Sama kehtib apoliitiliste, head ajakirjandustava ja rahvusvahelist meediaeetikat järgivate muude meediaväljaannete kohta.