Laupäev , mai 25 2024

Moskva MTÜ Eestis, mis allub otse Moskvale!

Viimasel ajal on avalikkuses esitatud rohkelt väärinformatsiooni, nagu “tegelikkuses” ei allukski Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik Moskvale ja Kirillile muul moel, kui lihtsalt sümboolselt. Et tegu ei olevat mitte otsese alluvussuhtega, kus Moskva omab kontrolli otsuste üle, vaid justkui tegutseks meie Eestis iseseisev kirik, mis teeb oma otsuseid ise. Tegelikkuses tegutseb Eesti Vabariigi territooriumil aga seaduslikult MTÜ, mille põhikirjas on ametlikult ja meie riigi poolt aktsepteeritult ära toodud organisatsiooni allumine Venemaa Föderatsioonis tegutsevale juriidilisele isikule ning selle kirikupeale Kirillile, mis ja kes on ühtlasi Venemaa Föderatsiooni riigiorganite täieliku suunamise ja kontrolli all.

Väide, nagu oleks meie Moskva patriarhaadi kirik iseseidev, on absoluutne valeväide ja selle kinnituseks esmalt säte kiriku enda põhikirjast 3.4.7:

“MPEOK täiskogu otsused kinnitab Moskva ja kogu Venemaa patriarh. Täiskogu otsused saadetakse kõikidele MPEÕK kogudustele pärast nende kinnitamist Moskva ja kogu Venemaa patriarhi poolt. MPEÕK põhikirja kinnitab Moskva ja kogu Venemaa patriarh, tulevikus kinnitatakse tema poolt ainult MPEÕK põhikirja kanoonilist laadi muudatused. Pärast MPEOK Täiskogu otsuste Moskva ja kogu Venemaa patriarhi poolt kinnitamist, korraldab Eestseisja Kantselei MPEOK Täiskogu protokollide kinnitatud koopiate piiskopkondadele laialisaatmise.”

Olgu lisatud, et kohaliku kirikupea valimine nõuab ühtlasi kandidaatide kinnitamist Moskvast ning pärast ka valitu heakskiitu ja kinnitamist Moskvast. Ehk tegu on Moskvast Venemaa Föderatsioonist suunatud ja juhitud juriidilise isikuga, mis tegutseb aga Eesti Vabariigi territooriumil ja õigusruumis:

“3.3.2. Eestseisja valitakse MPEOK Täiskogu poolt Moskva ja kogu Venemaa patriarhi ja Püha Sinodi poolt kinnitatud kandidaatidest, kelle nimekiri oli esitatud MPEÕK Sinodi poolt, võttes arvesse kanoonilisi nõudeid valitava suhtes ja ta astub ametisse pärast tema valimise kinnitamist Moskva ja kogu Venemaa patriarhi poolt. Eestseisja volituste tähtaeg ei ole piiratud.

3.3.3. Eestseisja kanab titlit: “Talinna ja kogu Eesti metropolit”. Tema ametikoha täielik nimetus, mida kasutatakse ametlikus kirjavahetuses, sisaldab täiendit: “MPEÕK Sinodi esimees”.”

Samasugune Moskvas kinnitamise nõue kehtib ka abipiiskopi kohta järgmises põhikirja punktis 3.3.4. (vt fotod).

Sellele lisaks on veel eraldi Aleksander Nevski koguduse põhikiri, mis on vastu võetud 2003 pärast MPEÕK registreerimist aastal 2002 ning kus seisab peal Venemaalt Moskvast saabunud kooskõlastus. Ehk siis Eestis tegutseb seaduslikult MTÜ, millel on kohustus saada oma otsustele kinnitus, allkiri ja tempel Moskvast – asutusest, mis allub nii otse kui kaudselt Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele ning toetab ühemõtteliselt sõda Ukrainas.

Kuid veelgi enam – Aleksander Nevski kogudus on lausa selle sama Moskva patriarhaadi ja kiriku ametlik esindus ja kontor Eestis üheaegselt. Meie parlamendi otse vastas tegutseb sisuliselt Venemaa Föderatsiooni ametlik riigiasutus. Järgnevad on otseväljavõtted põhikirjast:

“1.1 Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus on üheaegselt nii Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kogudus, kui ka Moskva Patriarhaadi ametlik esindus Eestis.

1.2 Koguduse stavropigiaalne staatus tähendab, et kogudus on Moskva ja kogu Venemaa Patriarhi vahetus kanoonilises alluvuses. Valitseva piiskopi katedral-kogudusena aga kuulub ta samal ajal Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku

koosseisu.”

Ehk palun lõpetatagu ära igasugune hämamine antud teemal – olukorrast ei ole võimalik välja keerutada mitte ühtegi demagoogia vormi kasutades ja mitte ühegi õigustusega. Tõsiasjad on mustvalgel kirjas ja näha ning nende eitajad tegelevad teadliku hämamisega. Mu meelest ei tohiks inimesi petta; näiteks teadlase ülesanne peaks olema kahtlemata tema enda meelest tõese tõlgenduse andmine nagu ka reaalsusest lähtumine, mitte narratiiviloomest või kujutelmmaailmast tulenevalt.

Ehk siis – mõistus peab koju tulema, inimesed peavad aru saama, mis meie riigis tegelikult toimub.

Vaadake kaunist Moskva templit koos patriarhi allkirjaga, millega antakse kinnitus ja luba Eestis tegutsevale MTÜ-le. Kui Eesti laseb sel moel endaga käituda, oleme me võõrriigi koloonia, mitte iseseisev riik! Samas nunnade kuulutamist terroristideks ja sotside retoorikat, mis on mõeldud eelkõige summutamaks nende vastuseisu vaenuliku võõrriigi kodanike valimisõiguse teemale, ei toeta. Eesti riik peab käituma väärikalt ja lihtsalt lõpetama ära olukorra, kus meie enda riigis tehutsevaid juriidilisi isikuid juhitakse Venemaa Föderatsiooni riiklike võimude poolt. See on lihtsasti teostatav ilma ühtegi kristlast, kogudust või ka vanade traditsioonidega päris kirikuid solvamata. Kristlastele tehtaks sellega aga teene – sest nad vabastataks kohustusest olla mõrvarite ja vägistajate heakskiitjate ning takkaõhutajate alluvuses.

Tekstis kasutatud materjal on pärit Peeter Espak’i Facebooki voogedastuse postitustest

Vaata ka

Jüri Raidla peidab ERR-i saates Impulss Venemaa kodanikud Eesti põhiseaduse taha

Vandeadvokaat Jüri Raidla avaldas saates “Impulss” arvamust, et Eestis elavatelt Vene ja Valgevene kodanikelt kohalikel …

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga