Pühapäev , juuli 14 2024

Uuring: Eesti moslemite veebiportaal seab islami Eesti seadustest tähtsamaks ja õigustab naistevastast vägivalda

Islamit tutvustav eestikeelne portaal islam.pri.ee edendab islamiäärmuslaste propagandat, kritiseerides lääneriike, rõhutades islami ülimust riigi seaduste suhtes ja lubades meestel naisi sõnakuulmatuse eest karistada, selgub Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistritööna valminud uuringust.

Annabel Ruusmaa äsja kaitstud magistritöö eesmärk oli välja selgitada islam.pri.ee materjalides esinevad islamiäärmusliku propaganda ilmingud ja narratiivid.

Töös toodi välja, et portaali islam.pri.ee on 2006. aastal loonud ja seda haldavad islamisse pöördunud eestlased. Portaalis kirjutatakse peamiselt sellest, miks on islamil põhinev eluviis hea ning kuidas islamiõpetuse järgi korrektselt elada.

“Nagu ka Kaitsepolitseiamet on viidanud, peame Eestis märksa rohkem teadvustama islamiäärmusluse ohtu. Mõne aasta tagused rünnakud Pariisis panid toime kohapeal üles kasvanud islamiusku noored. See näitab selgelt sedalaadi noorte haavatavust islamiäärmuslaste propaganda suhtes. Moslemikogukond Eestis aina kasvab ja tihti pole uussisserändajatel suurt tahet kohaneda siinse kombestikuga. Seeläbi oht julgeolekule ja avalikule korrale paraku suureneb,” tõi Ruusmaa välja uuringu aktuaalsuse.

Tegu oli esimese eestikeelse islamiteemalise veebisisu teadusliku analüüsiga, mille eesmärk oli tuvastada, kas esmapilgul neutraalse info sees edendatakse ka islamiäärmuslikku ideoloogiat.

Levitatakse umbusku läänemaailma suhtes

Kuigi islam.pri.ee sisu on valdavalt informatiivne ja neutraalne, tuvastati uuringuga portaali materjalides ka terve rida rahvusvaheliselt tuntud islamiäärmusliku propaganda jutupunkte, mida kasutavad oma värbamistegevuses näiteks terrorirühmitused nagu Al-Qaeda, Taliban ja ISIS.

“Otsesõnu ja eesti keeles tuuakse välja, et lääneriike ei saa usaldada, sest nad ei pea kinni kokkulepetest ning moslemimaad on sunnitud võõrvõimu ehk lääneriikide kontrolli alla. Eriti USA-d kujutatakse kahepalgelise ja agressiivsena ning viidatakse isegi vandenõuteooriale, et USA oli ise tegelikult 2001. aasta 9. septembri rünnakute taga,” tõi Ruusmaa näiteks.

Islam olgu tähtsam kui riigi seadused ja islami kaitseks alaku džihaad

Samuti tuvastas uuring, et islam.pri.ee lehel õhutatakse inimesi seadma islamit ettepoole kõigest muust ka isiklikus elus. Toonitatakse, et islam sisaldab kõiki õpetusi ja seadusi, mille järgi tuleb elada – kui vanemad paluvad moslemist noorukil midagi teha, mis on vastuolus islami reeglitega, siis nooruk peab oma vanemaid ignoreerima. Islam.pri.ee materjalide kohaselt on islami seadused igavesed ning kui need on kehtestatud, siis mitte ükski parlament ega valitsus ei saa neid muuta ega tühistada.

Portaalis rõhutatakse, et head moslemid peavad mõistma hukka terrorismi. Ent siiski peavad moslemid pidama džihaadi, kui toimub rünnak islami või moslemite vastu või kusagil moslemeid alla surutakse.

Moslemimees peaks kodutöid tegema – aga võib naist käskida ja karistada

“Mõneti kõige jahmatavamad olid portaali juhiseid, millised peaksid olema suhted partnerite vahel paarisuhtes,” tõi Ruusmaa välja.

Uuring tuvastas, et ühelt poolt edastatakse islam.pri.ee materjalides märkimisväärselt tänapäevaseid sõnumeid: naisi ei tohi mingil viisil rõhuda ja moslemimehed võiksid samuti kodutöödesse panustada.

Samas rõhutatakse, et mees on kodus autoriteet ning naine peab sellist elukorraldust austama. Naine peab käituma vastavalt oma mehe nõuetele ja mehel on õigus naist karistada, sealjuures ka lüüa – aga siis nii, et sellest ei jääks märki ega armi. Mehe selline käitumine on mõtestatud kui abielu päästmine.

Islamit Eestis ei tohi ignoreerida

Uuringu kokkuvõttena anti Eesti võimuorganitele kolm soovitust: harida Eesti inimesi rohkem islami ja laiemaltki religioonide teemal; jälgida, et islam.pri.ee kui suurima eestikeelse islamialase info allika materjalides äärmuslik sisu ei kasvaks; analüüsida ja jälgida ka teisi Eesti moslemite veebikanaleid, sh sotsiaalmeedias.

Magistritöö “Islamiäärmuslike narratiivide analüüs islam.pri.ee materjalides” oli kvalitatiivne empiiriline uuring, mille uurimisstrateegiaks oli kriitiline diskursusanalüüs. Analüüsi jaoks moodustati eesmärgipärane valim, võttes analüüsimiseks potentsiaalsed islamiäärmusliku sisuga eestikeelsed tekstid islam.pri.ee keskkonnas, mis käsitlevad džihaadi, terrorismi, käitumisõpetusi, inimõigusi ja naiste kohtlemist.

Usuäärmuslusest lähtuvate ohtude mõju Eesti julgeolekule on üks Sisekaitseakadeemia teadustöö suundasid. Sisejulgeoleku instituut on Sisekaitseakadeemia teadustöö ja magistriõppe keskus, mis pakub teaduspõhist infot ning magistriharidust erinevate elualade otsustajatele, kelle jaoks on oluline orienteeruda Eesti ja rahvusvahelises julgeolekus.

Allikas: Sisekaitseakadeemia

Lisainfo:

Vaata ka

Moskva MTÜ Eestis, mis allub otse Moskvale!

Viimasel ajal on avalikkuses esitatud rohkelt väärinformatsiooni, nagu “tegelikkuses” ei allukski Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu …

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga